logo_UMW

Nauki Medyczne

promowani na stopień doktora

Promowany Promotor Promotor pomocniczy
dr Barbara Sterczała prof. dr hab. Marzena Dominiak
dr Anna Agnieszka Hulok dr hab. Joanna Jaroch, prof. PWr
dr Alicja Maria Sołtowska dr hab. Joanna Jaroch, prof. PWr dr Rafał Wyderka
dr Dawid Michał Ilnicki dr hab. Joanna Jaroch, prof. PWr dr Rafał Wyderka
dr Aleksandra Anna Musiała dr hab. Dorota Kamińska, prof. UMW
dr hab. Piotr Donizy, prof. UMW
dr Paweł Poznański dr hab. Dorota Kamińska, prof. UMW
dr Ewelina Jadwiga Olczyk prof. dr hab. Magdalena Krajewska
dr Katarzyna Wiesława Sołkiewicz dr hab. Ewa Kratz, prof. UMW
prof. dr hab. Hubert Krotkiewski
dr Kamil Ireneusz Cebulski prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
dr Martek Arkadiusz Frączkowski prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
dr Katarzyna Maria Kulej-Łyko prof. dr hab. Piotr Ponikowski dr Piotr Niewiński
dr Piotr Łukasz Gajewski prof. dr hab. Piotr Ponikowski
dr Michał Barnaś prof. dr hab. Paweł Reichert dr hab. Aleksandra Królikowska, prof. UMW
dr Wojciech Andrzej Borowicz prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
dr Marek Krzysztof Nahajowski dr hab. Michał Sarul
dr Przemysław Podgórski prof. dr hab. Marek Sąsiadek
dr Justyna Anna Janocha-Litwin prof. dr hab. Krzysztof Simon dr Sylwia Serafińska
dr Anna Maja Grabińska prof. dr hab. Krzysztof Simon
dr Iwona Danuta Orłowska prof. dr hab. Krzysztof Simon
dr Karolina Anna Rostkowska-Białas prof. dr hab. Krzysztof Simon
dr Alicja Magdalena Pietraszek prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
dr Ewa Magdalena Szuster prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
prof. dr hab. Dariusz Kałka
dr Małgorzata Szymala-Pędzik prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
śp. dr hab. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW
dr Monika Elżbieta Karlikowska-Skwarnik prof.dr hab. Leszek Szenborn
dr Agnieszka Barbara Kukawczyńska-Chwałek prof.dr hab. Leszek Szenborn
prof. dr hab. Marek Ziętek
dr Katarzyna Toczek-Kubicka prof.dr hab. Leszek Szenborn
dr Katarzyna Toczek-Kubicka prof.dr hab. Leszek Szenborn
dr Kamila Wala-Zielińska prof. dr hab. Jacek Szepietowski
dr Ida Yurtsever prof. dr hab. Jacek Szepietowski
dr Jurand Tomasz Domański prof. dr hab. Jacek Szepietowski
dr Zygmunt Domagała
dr Piotr Krzysztof Krajewski prof. dr hab. Jacek Szepietowski
dr Maria Teresa Błaszczyk dr hab. Olga Wesołowska, prof. UMW
dr Beata Anna Maciążek-Chyra prof. dr hab. Piotr Wiland
dr Monika Anna Sępek dr hab. Beata Wojtczak, prof. UMW
dr Aleksandra Bogucka-Fedorczuk prof. dr hab. Tomasz Wróbel
dr Sławomir Ryszard Sztandera dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW dr hab. Patryk Piotrowski, prof. UMW
dr Jakub Stanisław Zieliński dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW dr Monika Morawska-Kochman
dr Joanna Adamowicz prof. dr hab. Anna Zimny
dr Małgorzata Agata Kaczmarek-Fojtar prof. dr hab. Dorota Zyśko
prof. dr hab. Tomasz Pawłowski
dr Goutam Chourasia prof. dr hab. Dorota Zyśko
dr Marta Ciułkowicz prof. dr hab. Joanna Rymaszewska dr hab. Dorota Szcześniak, prof. UMW
dr Marcin Pawłowski prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
dr Bartosz Bugaj prof. dr hab. Jerzy Świerkot